Advies bij bouwgeschillen

Om een (ver)bouw tot een goed einde te brengen zijn er heel veel verschillende factoren die op elkaar aan moeten sluiten. Een fout is snel gemaakt. Vaak wordt een gebrek of afwijking van de opdracht pas na enige tijd geconstateerd, waardoor herstelkosten aanzienlijk zijn. Ook al zijn de intenties van alle partijen in aanleg goed, door het verschil in belangen is het ontstaan van een conflict niet altijd te voorkomen.

De vraag is in zo’n geval, waar sta je, wat zijn je rechten en hoe kom je hier fatsoenlijk uit?

Ook in deze situatie kunnen wij ondersteunen. Al zijn we niet volledig juridisch onderlegd, wij hebben inmiddels ruime ervaring in het voeren en begeleiden van arbitragezaken bij het GIW, de Geschillencommissie en de Raad van Arbitrage.

De eerste stap is in de meeste gevallen een onderzoek van de situatie. De feiten worden vastgelegd in een heldere rapportage die tijdens een juridische procedure gebruikt kan worden. Waarna een integer advies gegeven wordt over het te volgen traject. Persoonlijke begeleiding tijdens dit traject is mogelijk.

Omdat de tijdsbesteding voor het begeleiden van een procedure sterk wisselt, zal er alleen op urenbasis gewerkt worden.

Neem gerust telefonisch contact met ons op voor een vrijblijvend (kosteloos) advies.