Toezicht op de bouwplaats

Een opzichter kan een opdrachtgever voor en tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden aanzienlijk ontlasten. Buro Van Popering neemt alle zorgen uit handen en ziet toe op een bouwproces waarbij de belangen van de klant en de kwaliteit van het werk voorop staan.

Op basis van het grote aantal garantieklachten en bouwkundige gebreken die de afgelopen jaren door ons bouwkundig bureau zijn beoordeeld, wordt iedere keer weer duidelijk dat het belang van kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering ernstig wordt onderschat.

Iets zorgvuldiger werken, iets meer aandacht nemen voor een kritisch detail kan veel problemen tijdens gebruik en vaak hoge herstelkosten en gevolgschade voorkomen. Door de druk te moeten presteren raakt deze kwaliteitscontrole vaak buiten beeld.

Ons doel is om optimaal met alle betrokken partijen samenwerkend een zo goed en duurzaam mogelijk resultaat voor de opdrachtgever te bereiken.

Meer weten over deze of andere diensten van Buro Van Popering? Neem dan contact op.